Filtrar

Hola, mi hijo de 5 años tuvo angina con ATB durante la primera quincena de diciembre (2 semanas en casa), luego una semana de kínder y angina nuevamente con ATB, luego angina con ATB en enero y ahora marzo nuevamente con ATB ( 14 días en casa) 2 días en kínder y al tercer día vuelve a tener problemas en el cuello, le dimos probióticos orales y la idea de que le vayan a sacar las amígdalas es muy nueva, me puede aconsejar si podría tomar Streptokill, pero es difícil con él, leí que quema Gracias, no sé qué hacer a continuación.

Buen día,
Definitivamente recomiendo probarlo. La percepción del ardor es muy individual, por lo que quizás su hijo esté entre los que no lo sienten. Alternativamente, lograrás convencerlo, porque el ardor es de muy corta duración y luego llega el alivio. Suele ocurrir que la sensación de ardor es más pronunciada con una infección y viceversa con una garganta sana.
Recuperación rápida,
Zoco Pavel
ANGINA.CZ

Hola, mi hijo de 5 anos tuvo angina con ATB durante la primera quincena de diciembre (2 semanas en casa), luego una semana de kínder y angina nuevamente con ATB, luego angina con ATB en enero y ahora marzo nuevamente con ATB ( 14 días en casa) 2 días en kínder y al tercer día vuelve a tener problemas en el cuello, le dimos probióticos orales y la idea de que le vayan a sacar las amígdalas es muy nueva, me puede aconsejar si podría tomar Streptokill, pero es difícil con él, leí que quema...

Dobrý den syn 5let během prosince v 1.polovině prodělal angínu s ATB(2.týdny doma),pak týden školka a znovu angína zas ATB,pak angína s ATB leden a teď březen zas ATB (14dní doma) 2dny ve školce a třetí den znovu si ztěžuje na krk dávaly jsme orální probiotika a při představě, že by šel na vyndání mandlí to fakt new Poradíte mi jestli by mohl užívat Streptokill,ale s ním je to těžký,četla jsem ,že to pálí Děkuji,už nevím co dál

Dobrý den,
určitě doporučuji vyzkoušet. Vnímání pálení je velice individuální, tak třeba bude Váš syn patřit mezi ty, které to nepálí. Případně se Vám ho podaří přesvědčit, protože pálení je velmi krátkodobé a pak přichází úleva. Většinou je to tak, že při infekci je pocit pálení výraznější a při zdravém hrdle naopak.
Brzké uzdravení,
Pavel Soukup
ANGINA.CZ

Dobrý den syn 5let během prosince v 1.polovině prodělal angínu s ATB(2.týdny doma),pak týden školka a znovu angína zas ATB,pak angína s ATB leden a teď březen zas ATB (14dní doma) 2dny ve školce a třetí den znovu si ztěžuje na krk dávaly jsme orální probiotika a při představě, že by šel na vyndání mandlí to fakt new Poradíte mi jestli by mohl užívat Streptokill,ale s ním je to těžký,četla jsem ,že to pálí Děkuji,už nevím co dál

Dobrý den,
určitě doporučuji vyzkoušet. Vnímání pálení je velice...

Automáticamente traducido | Ver original

Hola, me gustaría hacer una pregunta. Todos los años paso por el mismo curso de la enfermedad: dolor de garganta, amígdalas hinchadas, dolor de cabeza... después de unos cinco días se convierte en congestión nasal, orina loca y se me quita el sabor, cansancio durante unos tres días... Yo no quiero antibióticos, que el médico recomienda inmediatamente... los antibióticos ayudaron a que no perdiera el gusto, pero nuevamente me hicieron perder la parte inferior de mi cuerpo, por favor denme consejos sobre cómo proceder con el tratamiento... .

Hola Nikola,
según tu descripción, es un curso bastante común de una enfermedad respiratoria que la mayoría de la población experimenta una vez al año.
En primer lugar, recomendamos tener preparado Streptokill y pulverizar intensamente ante los primeros signos de dolor de garganta.
Posteriormente, si la enfermedad se desarrolla, intente encontrar un médico con el que pueda concertar un tratamiento sin ATB.
cuidate
Zoco Pavel
ANGINA.CZ

Hola, me gustaría hacer una pregunta. Todos los anos paso por el mismo curso de la enfermedad: dolor de garganta, amígdalas hinchadas, dolor de cabeza... después de unos cinco días se convierte en congestión nasal, orina loca y se me quita el sabor, cansancio durante unos tres días... Yo no quiero antibióticos, que el médico recomienda inmediatamente... los antibióticos ayudaron a que no perdiera el gusto, pero nuevamente me hicieron perder la parte inferior de mi cuerpo, por favor denme...

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Každý rok procházím stejným průběhem nemoci: bolest krku, nateklé mandle,bolest hlavy..po cca pěti dnech to přejde na ucpaný nos, šílené pčikani a odchází chuť, únava cca tři dny... nechci žádné antibiotika což doktor ihned doporučuje... antibiotika pomohly k tomu aby nepřišla o chuť ale zase mi to rozhodilo spodní část těla prosím o radu jak postupovat při léčbě...

Dobrý den, Nikolo,
dle Vašeho popisu se jedná o celkem běžný průběh respiračního onemocnění, který jednou do roka prožívá většina populace.
V první řadě doporučujeme mít připraven Streptokill a již při prvních náznacích bolesti v hrdle intenzivně stříkat.
Následně, pokud by přeci jen došlo k rozvoji onemocnění, zkuste najít lékaře, se kterým se půjde domluvit na léčbě bez ATB.
Buďte zdráva,
Pavel Soukup
ANGINA.CZ

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Každý rok procházím stejným průběhem nemoci: bolest krku, nateklé mandle,bolest hlavy..po cca pěti dnech to přejde na ucpaný nos, šílené pčikani a odchází chuť, únava cca tři dny... nechci žádné antibiotika což doktor ihned doporučuje... antibiotika pomohly k tomu aby nepřišla o chuť ale zase mi to rozhodilo spodní část těla prosím o radu jak postupovat při léčbě...

Dobrý den, Nikolo,
dle Vašeho popisu se jedná o celkem běžný průběh respiračního onemocnění,...

Automáticamente traducido | Ver original

Hola, ya no se a donde acudir. Tengo 37 años, tuve mi primera angina el año pasado, después de ser tratado con antibióticos, me volvió a pasar lo mismo a los dos días, y también a mi hijo. De alguna manera nos deshicimos de él, ambos todavía teníamos alrededor de dos. No he podido bajarme de él desde marzo de este año. Streotococcus también vino con psoriasis, que estalló terriblemente este año. Ya me han tratado dos atb, una semana después de la revisión, un hisopo de control y estreptococos todavía en tres cruces. Síntomas: ligero picor de garganta, cansancio, psoriasis y sequedad de boca. Tengo una mala reacción a la penicilina, así que no puedo tomarla. Algún consejo. Estoy bien, pero el estreptococo empeora la psoriasis. gracias por su respuesta

Hola Lenka,
a continuación enviamos la respuesta de nuestra señora doctora.

Hola, no se realiza un hisopado de control después de una infección estreptocócica. Un examen de control después de finalizar el tratamiento puede mostrar la presencia de estreptococos del mismo tipo en aproximadamente un 5%, no es posible saber si reinfección o supervivencia de la cepa original. Si hay una recurrencia de la enfermedad estreptocócica. Y el PNC se puede volver a implantar, si el bacilo sobrevive incluso este th, hay pocas esperanzas para el éxito del tercer intento. Recomiendo el apoyo inmunológico general, probar el nivel de vitamina D y usar D3+K2+Mg en consecuencia. Poner productos fermentados. Comprobar KO+dif, FW, ASLO, RF, tiropatia TSH, fT4 ev anti TG+ anti TPO. Considere el llamado protocolo autoinmune para la psoriasis AI. Dr. Hrabanková

cuidate
Zoco Pavel
ANGINA.CZ

Hola, ya no se a donde acudir. Tengo 37 anos, tuve mi primera angina el ano pasado, después de ser tratado con antibióticos, me volvió a pasar lo mismo a los dos días, y también a mi hijo. De alguna manera nos deshicimos de él, ambos todavía teníamos alrededor de dos. No he podido bajarme de él desde marzo de este ano. Streotococcus también vino con psoriasis, que estalló terriblemente este ano. Ya me han tratado dos atb, una semana después de la revisión, un hisopo de control y...

Dobrý den, už nevím, kam se obrátit. Je mi 37,vloni jsem prodělala svou první angínu, po preleceni antibiotiky do dvou dnů znova to stejné, syn také tak. Nějak jsme se toho zbavili, ještě jsme měli oba asi dvě. Letos se z toho od března nemohu dostat. Se streotokokem přišla i lupénka, která se mi tento rok strašně rozjela. Byla jsem léčena už dvema atb, týden po dobrani kontrolní výter a streptokok stále na tři křížky. Příznaky: lehké škrábání v krku, únava, vysev lupénky a sucho v ústech. Mám špatnou reakci na penicilin, takže ho nemůžu. Nějaká rada. Nic mi není, ale streptokok zhoršuje lupenku. Děkuji za odpověď

Dobrý den, Lenko,
níže posíláme odpověď naší paní doktorky.

Dobrý den, kontrolní výtěr po streptokokové infekci se neprovádí. Kontrolní vyšetření po ukončené léčbě může v cca 5% ukázat přítomnost streptokoka téhož typu, nelze poznat zda-li reinfekce či přežití původního kmene. Pokud dojde k opak.onemocnění streptokokem sk. A lze znovu nasadit PNC, pokud přežije bacil i tuto th, je malá naděje na úspěšnost 3.pokusu. Doporučuji celkovou podporu imunity, otestovat hladinu vitamínu D nasadit podle toho D3+K2+Mg. Nasadit fermentované produkty. Zkontrolovat KO+dif, FW, ASLO, RF, thyreopatii TSH, fT4 ev anti TG+ anti TPO. Zvážit tzv.autoimunitní protokol při AI onemocnění lupénkou. Dr. Hrabánková

Buďte zdráva,
Pavel Soukup
ANGINA.CZ

Dobrý den, už nevím, kam se obrátit. Je mi 37,vloni jsem prodělala svou první angínu, po preleceni antibiotiky do dvou dnů znova to stejné, syn také tak. Nějak jsme se toho zbavili, ještě jsme měli oba asi dvě. Letos se z toho od března nemohu dostat. Se streotokokem přišla i lupénka, která se mi tento rok strašně rozjela. Byla jsem léčena už dvema atb, týden po dobrani kontrolní výter a streptokok stále na tři křížky. Příznaky: lehké škrábání v krku, únava, vysev lupénky a sucho v ústech....

Automáticamente traducido | Ver original
Martin Dolský
República Checa

Streptokill me sacó de una angina incipiente varias veces. Funciona de maravilla y ha ayudado a todos a los que se lo he recomendado.

Streptokill me sacó de una angina incipiente varias veces. Funciona de maravilla y ha ayudado a todos a los que se lo he recomendado.

Streptokill mě několikrát vytáhl z počínající angíny. Funguje úžasně a pomohl i všem, kterým jsem ho doporučil.

Streptokill mě několikrát vytáhl z počínající angíny. Funguje úžasně a pomohl i všem, kterým jsem ho doporučil.

Automáticamente traducido | Ver original
Bára
República Checa

Hola, uso Streptokill desde hace un año y es un gran ayudante con el dolor de garganta y el comienzo del dolor de garganta, siempre me sacó del dolor de garganta y no tuve que ir a DR. Un gran ayudante para mi... estoy muy contenta de haberlo descubierto..
Bara de Litoměřice

Hola, uso Streptokill desde hace un año y es un gran ayudante con el dolor de garganta y el comienzo del dolor de garganta, siempre me sacó del dolor de garganta y no tuve que ir a DR. Un gran ayudante para mi... estoy muy contenta de haberlo descubierto..
Bara de Litoměřice

Hola, tengo una hija, de 9 años y ella sufre de angina. Recientemente encontré su producto y lo compré. Mi hija actualmente tiene angina nuevamente y está tomando antibióticos. Quería preguntar cuál es la dosis ideal. ¿Se puede utilizar el producto como medida preventiva? ¡Muchos gracias! ¡Que tengas un lindo día! petra p.

Hola Pedro,
Streptokill también se puede usar con antibióticos, sin embargo, es más importante usarlo después de que se hayan tomado los antibióticos, cuando el nivel de antibióticos en la sangre desciende significativamente dentro de las 24 horas posteriores a la toma de los antibióticos, creando así un riesgo de repetición. infección estreptocócica.
La dosis ideal es de 5 a 20 veces al día, de 2 a 4 pulverizaciones en las áreas afectadas de la garganta. Para una niña de nueve años, 2 pulverizaciones en una dosis deberían ser suficientes, 1 pulverización a cada lado de la garganta y se traga. La frecuencia de dosificación debe corresponder a cuánto le dolerá la garganta a su hija. Si se siente bien, entonces varias dosis al día definitivamente serán suficientes, pero siempre debe ser después de comer y beber para que Streptokill tenga la oportunidad de trabajar en la garganta durante el mayor tiempo posible. La aplicación antes de dormir también es ideal, cuando no consumimos nada por la noche.
El uso preventivo a largo plazo es posible, con el hecho de que recomendamos reducir las dosis gradualmente a, por ejemplo, una sola dosis antes de acostarse. Pasado un tiempo, intenta dejar de usarlo por completo y prepárate para aplicarlo de forma intensiva inmediatamente si reaparecen sensaciones inapropiadas en la garganta.
Creo que Streptokill le resultará útil, como lo hace con la gran mayoría de nuestros clientes, y estaremos muy contentos si nos escribe sobre su experiencia en www.stre.cz.
Estar sano,
pavel zoco,
STREPTOkill.cz

PEDRO:
Buenos días,
así que mi hija tomó antibióticos hoy y estamos comenzando con streptokill.
Así que procederé con la dosificación como escribes.
¿Es posible usar streptokill durante medio año, hasta la primavera? ¿Existe algún riesgo de sobredosis u otras complicaciones?
¡Muchos gracias! ¡Que tengas un lindo día! Pedro

STREPTOKILL.CZ:
Hola Pedro,
gracias por el mensaje y no te preocupes, recomendamos reducir gradualmente las dosis si la hija no tiene sensaciones inapropiadas en la garganta, no por no sobredosificar, sino por que la garganta no se encoge y se acostumbra poco a poco a ser capaz de hacer frente a su propia inmunidad sin demasiada ayuda de Streptokill. El objetivo es tener amígdalas limpias y saludables que puedan funcionar bien la mayor parte del año sin ayuda externa.
Saludos,
Zoco Pavel
STREPTOkill.cz

Hola, tengo una hija, de 9 anos y ella sufre de angina. Recientemente encontré su producto y lo compré. Mi hija actualmente tiene angina nuevamente y está tomando antibióticos. Quería preguntar cuál es la dosis ideal. ?Se puede utilizar el producto como medida preventiva? !Muchos gracias! !Que tengas un lindo día! petra p.

Hola Pedro,
Streptokill también se puede usar con antibióticos, sin embargo, es más importante usarlo después de que se hayan tomado los antibióticos, cuando el nivel de...

Dobrý den, mám dceru, 9 let a trpí na angíny. Aktuálně jsem narazila na Váš produkt a pořídila ho. Dcera má nyní aktuálně opět angínu a antibiotika. Chěla jsem se zeptat, jaké je ideální dávkování? Lze přípravek užívat i nějak prventivně? Moc děkuji! Hezký den! Petra P.

Dobrý den, Petro,
Streptokill je možné užívat i při antibiotikách nicméně důležitější je jeho užívání po dobrání antibiotik, když hladina atb v krvi do 24 hodin po jejich dobrání výrazně klesá a vzniká tak riziko opakované streptokokové infekce.
Ideální dávkování je 5-20 krát denně 2-4 střiky na postižená místa v hrdle. U devítileté dívky by měly stačit 2 střiky v jedné dávce, 1 střik na každou stranu hrdla a propolknout. Četnost dávkování by měla odpovídat tomu, jak hodně bude dceru bolet v krku. Pokud se bude cítit dobře tak určitě postačí i několik dávek denně, ale vždy by to mělo být po jídle a pití, aby měl Streptokill šanci v hrdle co nejdéle působit. Ideální je také aplikace před spaním, kdy už pak v noci nic nekonzumujeme.
Dlouhodobé preventivní užívání je možné s tím, že postupně doporučujeme dávky snižovat třeba až na jedinou dávku před spaním. Po čase zkuste užívání zcela ukončit a být připraveni intenzivně aplikovat ihned, pokud by se znovu objevily nepatřičné pocity v hrdle.
Věřím, že se Vám Streptokill osvědčí, jako naprosté většině našich zákazníků a budeme moc rádi, když nám pak na www.stre.cz napíšete Vaši zkušenost.
Buďte zdraví,
Pavel Soukup,
STREPTOkill.cz

PETRA:
Dobrý den, 
tak dcera dnes dobrala antibiotika a začínáme tedy se streptokill. 
Budu tedy postupovat s dávkování, jak píšete.
Je mozne případně užívat streptokill třeba půl roku, do jara? Nehrozí nějaké předávkování nebo jiné komplikace? 
Moc děkuji! Hezky den! Petra

STREPTOKILL.CZ:
Dobrý den, Petro,
díky za zprávu a nebojte, postupné snižování dávek, pokud nebude dcera mít nepatřičné pocity v krku, doporučujeme nikoliv z důvodu nepředávkování, ale z toho důvodu, aby hrdlo neschoulostivělo a pomalu si zvykalo vystačit se svou vlastní imunitou bez přílišné pomoci od Streptokillu. Cílem jsou čisté a zdravé mandle, které dokážou většinu roku dobře fungovat bez pomoci zvenčí.
S pozdravem,
Pavel Soukup
STREPTOkill.cz

 

 

Dobrý den, mám dceru, 9 let a trpí na angíny. Aktuálně jsem narazila na Váš produkt a pořídila ho. Dcera má nyní aktuálně opět angínu a antibiotika. Chěla jsem se zeptat, jaké je ideální dávkování? Lze přípravek užívat i nějak prventivně? Moc děkuji! Hezký den! Petra P.

Dobrý den, Petro,
Streptokill je možné užívat i při antibiotikách nicméně důležitější je jeho užívání po dobrání antibiotik, když hladina atb v krvi do 24 hodin po jejich dobrání výrazně klesá a vzniká tak riziko opakované...

Automáticamente traducido | Ver original
Karolína V.
República Checa

He estado usando Streptokill desde hace un año y tengo que decir que estoy muy contenta con él. Tenía problemas con las amígdalas, pero desde que estoy aplicando el Streptokill, los problemas han desaparecido.

Solía sufrir de amigdalitis y mi amígdala derecha estaba mas grande, pero desde que use Streptokill, la amigdalitis no ha aparecido y las amígdalas han vuelto a su tamaño normal. Recomiendo el producto.

He estado usando Streptokill desde hace un año y tengo que decir que estoy muy contenta con él. Tenía problemas con las amígdalas, pero desde que estoy aplicando el Streptokill, los problemas han desaparecido.

Solía sufrir de amigdalitis y mi amígdala derecha estaba mas grande, pero desde que use Streptokill, la amigdalitis no ha aparecido y las amígdalas han vuelto a su tamaño normal. Recomiendo el producto.

M. Hadaštoková
República Checa

Finales de febrero, me prescribieron antibióticos para las anginas, pero el dolor ha vuelto dentro de los 5 días después de haberlos tomado. Visité al médico, otra vez me dio antibióticos, pero después de volver otra vez dentro de una semana despsues de haberlos tomado, el médico volvió a poner otros antibióticos. Los tomé, pero ella todavía no se sentía de todo bien. Busqué en Internet y encontré streptokil. Inmediatamente lo compré y apliqué cada media hora. Después de dos días de mejoría significativa, las amígdalas se encogieron y la garganta se veía mejor. Continué la aplicación tres veces al día. Ahora solo lo aplico por la noche. Definitivamente lo recomiendo, es una pena no haberlo encontrado antes.

Finales de febrero, me prescribieron antibióticos para las anginas, pero el dolor ha vuelto dentro de los 5 días después de haberlos tomado. Visité al médico, otra vez me dio antibióticos, pero después de volver otra vez dentro de una semana despsues de haberlos tomado, el médico volvió a poner otros antibióticos. Los tomé, pero ella todavía no se sentía de todo bien. Busqué en Internet y encontré streptokil. Inmediatamente lo compré y apliqué cada media hora. Después de dos días de mejoría...

Jitka N.
República Checa

Hola, han pasado algunos años desde que descubrí Streptokill y todavía no puedo dejarlo ir! Ordeno regularmente porque soy propenso a dolores de garganta y cambios climáticos. Con Streptokill, mi hijo y yo (también solía sufrir de dolor de garganta) manejamos estas transiciones climáticas bruscas (otoño / primavera) incluso sin antibióticos :-) Anteriormente, solíamos tener ATB aproximadamente 2-4 veces al año. Tan pronto como alguien en casa comience a tener dolor de garganta, inmediatamente hablará sobre Streptokill. ¡Muchas gracias por este gran ayudante! Jitka

Hola, han pasado algunos anos desde que descubrí Streptokill y todavía no puedo dejarlo ir! Ordeno regularmente porque soy propenso a dolores de garganta y cambios climáticos. Con Streptokill, mi hijo y yo (también solía sufrir de dolor de garganta) manejamos estas transiciones climáticas bruscas (otono / primavera) incluso sin antibióticos :-) Anteriormente, solíamos tener ATB aproximadamente 2-4 veces al ano. Tan pronto como alguien en casa comience a tener dolor de garganta,...

K. Hamáčková
República Checa

Aunque practico deportes y estoy sana, lucho con las anginas dos veces al año. La última vez me vino unos días después de tomar los antibióticos. Así que estoy resistente a los atb. Mientras buscaba en Google información sobre mi problema, encontré el Streptokill y lo compré e inmediatamente. Y ocurrió un milagro! Vencí las anginas gracias a la alta dosis intensiva. Muchas gracias por Streptokill. Volveré a él y lo recomendaré más.

Aunque practico deportes y estoy sana, lucho con las anginas dos veces al año. La última vez me vino unos días después de tomar los antibióticos. Así que estoy resistente a los atb. Mientras buscaba en Google información sobre mi problema, encontré el Streptokill y lo compré e inmediatamente. Y ocurrió un milagro! Vencí las anginas gracias a la alta dosis intensiva. Muchas gracias por Streptokill. Volveré a él y lo recomendaré más.

Lucie N.
República Checa

Hola, Streptokill nos ayuda a mí y a mi hijo con dolores de garganta, sensación de rasguño y mucosidad. Gracias a él, mis amigladitis casi se han ido. Por fin la tos seca e irritativa se ha convertido en tos productiva y el dolor de garganta ha disminuido. Siempre tenemos 1 frasco a nuestra disposición y lo aplicamos al mínimo problema en la garganta... Muchas gracias por Streptokill. Lucia N.

Hola, Streptokill nos ayuda a mí y a mi hijo con dolores de garganta, sensación de rasguño y mucosidad. Gracias a él, mis amigladitis casi se han ido. Por fin la tos seca e irritativa se ha convertido en tos productiva y el dolor de garganta ha disminuido. Siempre tenemos 1 frasco a nuestra disposición y lo aplicamos al mínimo problema en la garganta... Muchas gracias por Streptokill. Lucia N.

Lukáš
República Checa

Pensé en Streptokill durante mucho tiempo, este año ya tuve tres ATB, la angina me molesta todos los años y por eso pensé en probarlo al menos una vez e inmediatamente después del primer día sentí alivio, definitivamente lo recomiendo. a todos los que tienen problemas de angina, Lukas

Pensé en Streptokill durante mucho tiempo, este año ya tuve tres ATB, la angina me molesta todos los años y por eso pensé en probarlo al menos una vez e inmediatamente después del primer día sentí alivio, definitivamente lo recomiendo. a todos los que tienen problemas de angina, Lukas

O Streptokillu jsem uvazoval strasne dlouho, letos jsem mel uz troje ATB, angina me trapi kazdy rok a proto jsem si rekl, ze to aspon 1x zkusim a ihned po prvnim dni jsem citil ulevu, urcite vsem kteri maji problemy s anginama doporucuji, Lukas

O Streptokillu jsem uvazoval strasne dlouho, letos jsem mel uz troje ATB, angina me trapi kazdy rok a proto jsem si rekl, ze to aspon 1x zkusim a ihned po prvnim dni jsem citil ulevu, urcite vsem kteri maji problemy s anginama doporucuji, Lukas

Automáticamente traducido | Ver original


Další příspěvky týkající se Vámi zvoleného tématu jsme pro Vás našli v poradně streptokill.info a ve zkušenostech pacientů streptokill.info.